-5%

Loa kéo bình

PS-K16A

5.190.000

Công suất: 200W
Bass loa: 6.5 inches
Kích thước: (39×21×21,5) cm
Trọng lượng: 10 kg

Mua
-3%

Loa kéo bình

PS-K25A

6.490.000

Công suất: 300W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (32.5x 47x25) cm
Trọng lượng: 14,5 kg

Mua
-1%

Loa kéo bình

PS-K6A

4.950.000

Công suất: 200W
Bass loa: 6.5 inches
Kích thước: (21.5 x 39 x21) cm
Trọng lượng: 10 kg

Mua
-1%

Loa kéo bình

PS-K6A LUXURY

5.550.000

Công suất: 200W
Bass loa: 6.5 inches
Kích thước: (21.5 x 39 x21) cm
Trọng lượng: 10 kg

Mua
-1%

Loa kéo bình

PS-K8A

5.350.000

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

Mua
-1%

Loa kéo bình

PS-K8A LUXURY

6.150.000

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

Mua
-3%

Loa kéo bình

TS-10G250N

5.590.000

Công suất: 300W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (60.5 x 33 x 30) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua
-8%

Loa kéo bình

TS-10G300X

6.430.000

Công suất: 400W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (55.5 x 30.5 x 35) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua
-1%

Loa kéo bình

TS-12G350N

6.550.000

Công suất: 350W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua
-5%

Loa kéo bình

TS-12G380N

5.990.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua
-8%

Loa kéo bình

TS-12G400X

7.270.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua
-3%

Loa kéo bình

TS-12G450X

7.700.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua
.