Các sản phẩm loa karaoke, ampli karaoke, micro bỏ mẫu

Hết hàng

Dàn karaoke

DA-10000XB

Công suất: 600W
Transistor Output: 20 pcs
Kích thước: (14 x 42 x 40) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua

Công suất: 600W
Transistor Output: 20 pcs
Kích thước: (14 x 42 x 40) cm
Trọng lượng: 20 kg

Hết hàng

Dàn karaoke

LS-905

Công suất: 300W /Loa
Bass loa: 10 inches x 2
Kích thước: (106 x 31 x 32) cm
Trọng lượng: 21 kg / Loa

Mua

Công suất: 300W /Loa
Bass loa: 10 inches x 2
Kích thước: (106 x 31 x 32) cm
Trọng lượng: 21 kg / Loa

.