-1%

Ampli

DA-9700XM

9.900.000 9.850.000

Công suất: 900W
Transistor Output: 12 pcs
Kích thước: (14 x 42 x 40) cm
Trọng lượng: 15.8 kg

Mua

Công suất: 900W
Transistor Output: 12 pcs
Kích thước: (14 x 42 x 40) cm
Trọng lượng: 15.8 kg

-1%

Loa đứng

LS-907

9.900.000 9.850.000

Công suất: 300W /Loa
Bass loa: 10 inches x 2
Kích thước: (106 x 31 x 32) cm
Trọng lượng: 21 kg / Loa

Mua

Công suất: 300W /Loa
Bass loa: 10 inches x 2
Kích thước: (106 x 31 x 32) cm
Trọng lượng: 21 kg / Loa

-6%

Loa kéo bình

TS-10G300X

6.990.000 6.590.000

Công suất: 400W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (55.5 x 30.5 x 35) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (55.5 x 30.5 x 35) cm
Trọng lượng: 20 kg

-1%

Loa kéo bình

TS-12G350N

6.290.000 6.250.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-5%

Loa kéo bình

TS-12G380N

6.290.000 5.990.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-12G400X

7.390.000 7.190.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-1%

Loa kéo bình

TS-12G450X

7.390.000 7.350.000

Công suất: 500W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-0%

Loa kéo điện

TS-15A2500

14.990.000 14.950.000

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

Mua

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

-7%

Loa kéo điện

TS-15A2800

14.990.000 13.990.000

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

Mua

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

-6%

Loa kéo điện

TS-15A5000

16.990.000 15.990.000

Công suất: 2000W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

Mua

Công suất: 2000W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

-6%

Loa kéo điện

TS-15A6000

17.990.000 16.990.000

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

Mua

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

-6%

Loa kéo bình

TS-15G500X

8.890.000 8.350.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

.