-0%

Loa kéo điện

TS-15A2500

15.850.000

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

Mua

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

-8%

Loa kéo điện

TS-15A2800

13.790.000

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

Mua

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

-10%

Loa kéo điện

TS-15A6000

16.190.000

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

Mua

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

-0%

Loa kéo điện

TS-18A1500

13.850.000

Công suất: 1200W

Bass loa: 18 inches

Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm

Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 1200W

Bass loa: 18 inches

Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm

Trọng lượng: 44kg

-8%

Loa kéo điện

TS-18A1800

11.900.000

Công suất: 1200W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm
Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 1200W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm
Trọng lượng: 44kg

-10%

Loa kéo điện

TS-18A8000

19.790.000

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inches x 2
Kích thước: ( 106.3 x 82 x 45.2) cm
Trọng lượng: 78kg

Mua

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inches x 2
Kích thước: ( 106.3 x 82 x 45.2) cm
Trọng lượng: 78kg

-0%

Loa kéo điện

TS-18A8500

21.950.000

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inch x 2
Kích thước: (106.3 x 82 x 45.2) cm
Trọng lượng: 78 kg

Mua

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inch x 2
Kích thước: (106.3 x 82 x 45.2) cm
Trọng lượng: 78 kg

.